Πρωτόκολλο πρόθεσης συνεργασίας στον συνεργατικό σχηματισμό του Aristoil για το Υγειοπροστατευτικό Ελαιόλαδο (Aristoil MED Healthy Olive Oil Cluster)

Αν ενεργοποιείστε στον τομέα της παραγωγής ή εμπορίας ελαιόλαδου και επιθυμείτε να συμμετέχετε στον Aristoil Μεσογειακό Συνεργατικό Σχηματισμό για το Υγιεινό Ελαιόλαδο μπορείτε να εκφράσετε την πρόθεσή σας, υπογράφοντας το πρωτόκολλο συνεργασίας Aristoil. Όπως ορίζεται από την ΕΕ ως «Συνεργατικός σχηματισμός (CLUSTER) είναι η σύμπραξη οικονομικών οντοτήτων που ασχολούνται με ένα κοινό προϊόν ή υπηρεσία και σε αυτό συνήθως συμμετέχουν οικονομικές οντότητες που έχουν άμεσο οικονομικό όφελος από την δημιουργία και ανάπτυξη του CLUSTER». Στην προκειμένη περίπτωση αναφερόμαστε σε οντότητες που ασχολούνται με την παραγωγή ελαιόλαδου με υγειοπροστατευτικές ιδιότητες (ισχυρισμός υγείας ελαιόλαδου με βάση τον Κανονισμό της ΕΕ 432/2012). Για να συμμετέχετε παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα, πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://aristoil.interreg-med.eu/index.php?id=10410

Πρωτόκολλο πρόθεσης συνεργασίας στον συνεργατικό σχηματισμό του Aristoil για το Υγειοπροστατευτικό Ελαιόλαδο (Aristoil MED Healthy Olive Oil Cluster)
Κύλιση προς τα επάνω