Σχετικά με εμάς

Στη σωστή εκπαίδευση των ελαιοπαραγωγών, την πιστοποίηση του ελαιολάδου, τις ευεργετικές ιδιότητές του και την ανάπτυξη ενός Μεσογειακού Cluster αποσκοπεί το τριετές ευρωπαϊκό έργο ARISTOIL, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Mediterranean, και συμμετέχουν η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κροατία και η Κύπρος. Βασικοί στόχοι του είναι να αυξήσουν οι παραγωγοί της Μεσογείου την αξία του προϊόντος τους, τη γνώση τους σε σχέση με την παραγωγή ελαιολάδου και τη ζήτησή του. Mε το πρόγραμμα αυτό οι Έλληνες παραγωγοί μπορούν να επιτύχουν καλύτερη ποιότητα και μέσω αυτής και να αυξήσουν το εισόδημά τους διότι, σε αντίθεση με άλλες χώρες, εμείς έχουμε μικρότερο κλήρο. Επομένως, όσοι ασχολούνται με την ελιά, χρειάζεται να βελτιώσουν την ποιότητά της.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα

  • Εκπαίδευση 3.000 παραγωγών ελαιολάδου και ελαιοτριβείων

Συνολικά 3.000 παραγωγοί ελαιολάδου και ελαιοτριβείων θα εκπαιδευτούν μέσω της διοργάνωσης 72 προγραμμάτων κατάρτισης και σεμιναρίων για τους παραγωγούς ελαιολάδου και ελαιοτριβεία καθ ‘όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τα σεμινάρια θα είναι αφιερωμένα στην ενημέρωση των παραγωγών και των ελαιοτριβείων σχετικά με τις καινοτόμες μεθόδους παραγωγής και τα εργαλεία που διαθέτουν.

  • Αύξηση των γνώσεων για τους καταναλωτές

Οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τα οφέλη για την υγεία του ελαιολάδου υψηλής περιεκτικότητας σε φαινόλη σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 432/2012. Μια σειρά 44 ενημερωτικών ημερών οργανώνονται στις συμμετέχουσες χώρες με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας γνώσης των ενδιαφερομένων και κυρίως των καταναλωτών.

  • Ανάπτυξη μιας τυποποιημένης διαδικασίας για την πιστοποίηση του «Health Claim»

Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της ελαιόλαδου στη Μεσόγειο έγκειται στην κατασκευή ενός σήματος «υψηλής ποιότητας» για το ελαιόλαδο που παράγεται στην περιοχή του Med, το οποίο πληροί ελάχιστα ειδικά πρότυπα. Η ανάπτυξη τυποποιημένων διαδικασιών πιστοποίησης και η δημιουργία δύο κέντρων πιστοποίησης στην Ισπανία και την Ελλάδα που καλύπτουν τις ανάγκες όλων των περιοχών Med θα εξασφαλίσουν στον τελικό καταναλωτή την ποιότητα του προϊόντος.

  • Ανάπτυξη του «cluster» ελαιολάδου στη Μεσόγειο

Θα αναπτυχθεί ένα μεσογειακό «cluster» βασικών παραγόντων του τομέα του ελαιολάδου, με στόχο τη διευκόλυνση της δικτύωσης και της συνεργασίας σε ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου. Ένα ηλεκτρονικό κέντρο θα υποστηρίξει την επικοινωνία και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των βασικών παραγόντων. Οι πληροφορίες σχετικά με νέες ευκαιρίες στην αγορά, εκθέσεις, σεμινάρια, ζήτηση και άλλες ιδέες θα διαρρεύσουν μέσω αυτού του κόμβου.

Από ελληνικής πλευράς συμμετέχουν 31 δήμοι και 2 Περιφέρειες της χώρας και συνολικά 1.200 παραγωγοί από 2.500 ελαιώνες.

«Εξαιρετικά σημαντική είναι η εκπαίδευση όλων των παραγωγών με καλές και καινοτόμες μεθόδους, τόσο στη συλλογή όσο και την επεξεργασία της ελιάς», επισήμανε ο κ. Κρημνιανιώτης.

Περισσότερα από 2.000 δείγματα ελαιολάδου ελήφθησαν μέχρι σήμερα από διάφορες περιοχές της χώρας μας και οι αναλύσεις ανέδειξαν τον υψηλό δείκτη υγειοπροστασίας του ελληνικού ελαιολάδου. Τα δείγματα αυτά ελήφθησαν από πειραματικό φορητό ελαιοτριβείο που μετακινείται σε όλη την Ελλάδα.

Επικεφαλής συνεργάτης.

ΕΟΕΣ Efxini Poli – SolidarCity NETWORK, Ελλάδα / Αττική

Συνεργάτες του έργου

PP1. Ευρωμεσογειακό Κέντρο Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ιταλία / Σικελία

PP2. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα / Αττική

PP3. Περιφερειακή Αναπτυξιακή Υπηρεσία Λάρνακας-Αμμοχώστου, Κύπρος

PP4. Aristoleo Ltd – Κύπρος

PP5. Πανεπιστήμιο του Split – Κροατία / Jadranska

PP6. Πανεπιστήμιο του Κόρδοβα – Ισπανία / Ανδαλουσία

ΡΡ7. Ελεύθερη Δημοτική Κοινοπραξία της Ragusa, Ιταλία / Σικελία

ΡΡ8. Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ελλάδα / Πελοπόννησος

PP9. Κοστέλενος Γιώργος Φυτώρια, Ελλάδα / Αττική (Συνεργάτης)

ΡΡ10. Diputation de Malaga

PP11. Περιφέρεια Puglia, Ιταλία / Απουλία (συνεργάτης)

ΡΡ12. Ινστιτούτο για τις αγροτικές καλλιέργειες και την αποκατάσταση Κραστ, Κροατία / Jadranska (συνεργάτης εταίρος)

ΡΡ13. Ένωση ελαιοκαλλιεργητών Vela Luka, Κροατία / Jadranska (συνεργάτης)

PP14. Carcabuey Health Ventures, Ισπανία / Ανδαλουσία (συνεργάτης)

PP15. Πανελλήνια Ένωση Ελαιουργείων, Ελλάδα / Κεντρική Μακεδονία (Συνεργάτης)

PP16. Αμερικανική Γεωργική Σχολή Μεταδευτεροβάθμια Εκπαιδευτική και Εκπαιδευτική Ένωση, Ελλάδα / Κεντρική Μακεδονία (Συνεργάτης)

 

Κύλιση προς τα επάνω