Στοιχεία Παραγωγού
ΧΩΡΑ CY
ΑΑ 0064
Μοναδικός Κωδικός CY0100644
Όνομα Αντώνης
Επώνυμο Αντωνίου
Όνομα Πατρός ή Επωνυμία Επιχείρησης A.A OLIOZO
Πρόσωπο Επικοινωνίας Antonis Antoniou
Email επικοινωνίας a.a.oliozo@hotmail.com
Αριθμός Τηλεφώνου 99641884
Διεύθυνση κατοικίας 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ν.19, ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
 
Περιοχή Ελαιώνα
Δήμος Λευκωσίας
Χωριό Εργάτες
Latitude 35.042793
Longtitude 33.246950
Mορφολογία SEMILOWLAND
Υψόμετρο 340
Χαρακτηριστικά Καλλιέργειας
Οργανική Ναι (2004)
Άρδευση yes
Λιπάνσεις Κοπριά
Ραντίσματα Παγίδες
Ποικιλίες Ελαιώνα Κορωνέϊκη: 10-30:850, 50-80:1
Είδος Εδάφους 2
Ημερομηνία Συμπλήρωσης Φόρμας 2017-01-05
 
Κύλιση προς τα επάνω