Σύνδεση μελών Aristoil Cluster

Συναίνεση για το GDPR

Λάβετε υπόψην σας ότι με την είσοδό σας στη βάση δεδομένων και συνεπώς κάνοντας κλικ στο κουμπί “ΣΥΝΔΕΣΗ” , επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει αυτό το κείμενο σχετικά με το GPDR, και δίνετε στους συνεργάτες του ARISTOIL FAMILY τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Η συλλογή προσωπικών πληροφοριών προορίζεται μόνο για τον ρητό σκοπό της οργάνωσης και διαχείρισης της βάσης δεδομένων. Το ARISTOIL FAMILY δεσμεύεται να σέβεται και να προστατεύει το απόρρητο των δεδομένων που συλλέγονται. Οι εταίροι του έργου θεωρούν τα προσωπικά σας δεδομένα ως εμπιστευτικά στοιχεία και δεν θα τα κοινοποιούν σε τρίτους.

Το ARISTOIL FAMILY επεξεργάζεται αυστηρά τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να δοθούν στην Ελεγκτική Αρχή του προγράμματος Aristoil, προκειμένου να αποδειχθεί η συμμετοχή σας.

Κύλιση προς τα επάνω