Οδηγός παραγωγής ελαιόλαδου με υγειοπροστατευτικές ιδιότητες

Στο πλαίσιο του προγράμματος Aristoil, το οποίο υλοποιείται με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, παράχθηκε οδηγός για την παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας ελαιόλαδου με υγειοπροστατευτικές ιδιότητες.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2016 και ολοκληρώνεται τον Δεκέμβρη του 2019 και υλοποιείται στην χώρα μας από τρεις εταίρους, τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) Εύξεινη Πόλη, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το βασικότερο αντικείμενο του προγράμματος ARISTOIL είναι η ενδυνάμωση και η διαφοροποίηση του Μεσογειακού τομέα παραγωγής ελαιόλαδου μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων μεθοδολογιών παραγωγής και ελέγχου ποιότητας, καθώς και μέσω της πιστοποίησης προϊόντος, οδηγώντας σε παραγωγή ελαιόλαδου με υγειοπροστατευτικές ιδιότητες (όπως αναγνωρίζονται από τον κανονισμό EE 342/2012). Οι πολυφαινόλες αποτελούν μικρό κλάσμα των συστατικών του ελαιόλαδου και ξεχωρίζουν για την αποκλειστικότητά τους σε αυτό το προϊόν. Ως αποτέλεσμα των αντιοξειδωτικών τους ιδιοτήτων, οι πολυφαινόλες αποδίδουν οξειδωτική σταθερότητα και συντελούν στη συντήρηση του ελαιόλαδου.

Για την παρουσίαση των συστάσεων που προέκυψαν από το ερευνητικό μέρος του προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί μία σειρά από εκπαιδεύσεις που απευθύνονται σε παραγωγούς και ελαιοτριβείς, αλλά και πληθώρα άλλων εκδηλώσεων που στοχεύουν στην ενημέρωση του ευρέος κοινού, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Κατά τις εκδηλώσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν ομιλίες από ερευνητές της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ο οδηγός θα διατίθεται δωρεάν. Από τις δράσεις εκπαίδευσης και την συμμετοχή στο διεθνές δίκτυο ελαιοπαραγωγών με προϊόντα με υγειοπροστατευτικές ιδιότητες επωφελούνται συνολικά 2.200 παραγωγοί από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κροατία και την Κύπρο, οι οποίοι αυξάνονται διαρκώς.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://aristoil.interreg-med.eu/index.php?id=2044&tx_news_pi1%5Bnews%5D=4804&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=78dedf987c8436af8c769469e7d8f544

Νέοι παραγωγοί μπορούν να επικοινωνήσουν με τη διεύθυνση: aristoil@efxini.gr

Οδηγός παραγωγής ελαιόλαδου με υγειοπροστατευτικές ιδιότητες
Κύλιση προς τα επάνω