Σκοπός

  • Εκπαίδευση 3.000 παραγωγών ελαιολάδου και ελαιοτριβείων σχετικά με  καινοτόμες μεθόδους παραγωγής
  • Αύξηση των γνώσεων για τους καταναλωτές σχετικά με τα οφέλη για την υγεία του ελαιολάδου υψηλής περιεκτικότητας σε φαινόλη
  • Ανάπτυξη μιας τυποποιημένης διαδικασίας για την πιστοποίηση του «Health Claim», ενός σήματος «υψηλής ποιότητας» για το ελαιόλαδο που παράγεται στην περιοχή του Med
  • Ανάπτυξη ενός μεσογειακού «cluster» βασικών παραγόντων του τομέα του ελαιολάδου, με στόχο τη διευκόλυνση της δικτύωσης και της συνεργασίας σε ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου

 

Κύλιση προς τα επάνω